ห้องประชุม Archive

 • ห้องประชุม LERTTHANEE CONVENTION HALL - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 1,000 – 1,200 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ 0 คลังภาพ

  LERTTHANEE CONVENTION HALL

  ห้องประชุม LERTTHANEE CONVENTION HALL - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 1,000 – 1,200 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ

  Continue Reading

 • ห้องประชุม President 1 - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 200 – 400 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ 0

  PRESIDENT 1

  ห้องประชุม President 1 - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 200 – 400 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ

  Continue Reading

 • ห้องประชุม President 2 - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 200 – 400 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ 0

  PRESIDENT 2

  ห้องประชุม President 2 - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 200 – 400 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ

  Continue Reading

 • ห้องประชุม เลิศนภาลัย - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 30-50 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ   0

  เลิศศิริ

  ห้องประชุม เลิศนภาลัย - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 30-50 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ  

  Continue Reading

 • ห้องประชุม เลิศนภาลัย - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 50-100 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ   0

  เลิศนภาลัย

  ห้องประชุม เลิศนภาลัย - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 50-100 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ  

  Continue Reading

 • ห้องประชุม ประกายฟ้า - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 100 – 200 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ 0

  ประกายฟ้า

  ห้องประชุม ประกายฟ้า - รองรับผู้เข้าสัมมนาได้สูงสุด [Capacity] : 100 – 200 ท่าน - พร้อมบริการ LCD Projector / ชุดเครื่องเสียง พร้อม Microphone / Internet ผ่านระบบ WiFi - มีส่วนลด และ ราคาพิเศษ สำหรับ หน่วยงานราชการ

  Continue Reading