สถานที่ท่องเที่ยว Archive

  • เที่ยววัด ไหว้พระ วัดป่าเลไลยก์ ครั้นตระเตรียมสำเร็จเสร็จการ พากันออกจากบ้านเขาชนไก่ ตัดทุ่งมุ่งตรงเข้าพงไพร สามวันทันใดถึงสุพรรณ จึงแวะเข้าวัดป่าเลไลย ตรงไปยังกุฎีขรัวมีนั่น ทองประศรีกราบกรานสมภารพลัน ดิฉันไม่ได้มาหาคุณเลย ขรัวมีดีใจหัวร่อร่า ไม่เห็นหน้าหลาปีสีกาเหวย เณรนี้ลูกใครไม่คุ้นเคย ทองประศรีว่าคุณเอ๋ยลูกฉันเอง   วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หรือวัดป่าเลไลยก์ หรือวัดป่าตามแบบชาวบ้านเรียก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ(แม่น้ำท่าจีน) ซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียง 2 […] 0

    เที่ยววัด ไหว้พระ วัดป่าเลไลยก์

    เที่ยววัด ไหว้พระ วัดป่าเลไลยก์ ครั้นตระเตรียมสำเร็จเสร็จการ พากันออกจากบ้านเขาชนไก่ ตัดทุ่งมุ่งตรงเข้าพงไพร สามวันทันใดถึงสุพรรณ จึงแวะเข้าวัดป่าเลไลย ตรงไปยังกุฎีขรัวมีนั่น ทองประศรีกราบกรานสมภารพลัน ดิฉันไม่ได้มาหาคุณเลย ขรัวมีดีใจหัวร่อร่า ไม่เห็นหน้าหลาปีสีกาเหวย เณรนี้ลูกใครไม่คุ้นเคย ทองประศรีว่าคุณเอ๋ยลูกฉันเอง   วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หรือวัดป่าเลไลยก์ หรือวัดป่าตามแบบชาวบ้านเรียก เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 247 หมู่ที่ 2 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณ(แม่น้ำท่าจีน) ซึ่งอยู่ห่างจากวัดเพียง 2 […]

    Continue Reading